Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bài ca Côn Sơn”, cùng với hình ảnh của nhân vật ta, cảnh tượng Côn Sơn được gợi tả bằng những chi tiết nào ? Hãy nhận xét về cảnh tượng Côn Sơn ?

148

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7