Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Bài ca Côn Sơn”, em có cảm nghĩ gì về hình ảnh nhân vật ta ngâm thơ nhàn trong màu xanh mát của trúc bóng râm ? Từ đó, em thử hình dung thi sĩ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn là con người như thế nào?

305

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7