Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bài ca Côn Sơn”, em hãy chỉ ra hiện tượng dùng điệp từ trong đoạn thơ và phân tích tác dụng của điệp từ đối với việc tạo nên giọng điệu của bài thơ.

297

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7