Chi tiết câu hỏi

Có người cho rằng, trong bài “Tĩnh dạ tứ”, hai cầu đầu thuần túy tả cảnh, hai câu cuối thuần túy tả tình. Em có tán thành ý kiến đó không ? Vì sao?

285

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7