Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Tĩnh dạ tứ”, dựa vào bốn động từ “nghi” (ngỡ là), “cử” (ngẩng), “đê” (cúi), và “tư” (nhớ) để chỉ ra sự thống nhất, liền mạch của suy tư, cảm xúc trong bài thơ.

277

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7