Chi tiết câu hỏi

Qua tiêu đề bài thơ “Hồi hương ngẫu thư” (Ngẫu hứng viết nhân buổi mới về quê), có thể thấy sự biểu hiện tình quê hương ở bài thơ này có gì độc đáo ?

452

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7