Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Hồi hương ngẫu thư”, sự biểu hiện của tình quê hương ở hai câu trên và hai câu dưới có gì khác nhau về giọng điệu ?

264

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7