Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”, những nỗi khổ nào của nhà thơ được đề cập ? Tác giả đã miêu tả và thể hiện sinh động, khúc chiết những nỗi khổ đó như thế nào ?

271

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7