Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”, nếu không có năm dòng thơ cuối thì ý nghĩa, giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ bị giảm đi như thế nào ? Phân tích tình cảm cao quý của nhà thơ được biểu hiện qua phần cuối.

274

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7