Chi tiết câu hỏi

Có nhà nghiên cứu nhận định Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và nhi đồng. Em hiểu như thế nào về nhận định đó ? Hãy chứng minh qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”.

947

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8