Chi tiết câu hỏi

Căn cứ vào đại từ nhân xưng (tôi, chúng tôi) của người kể chuyện, hãy xác định hai mạch kể phân biệt lồng vào nhau trong “Hai cây phong”. Nhân vật người kể chuyện có vị trí như thế nào ở từng mạch kể ấy ? Vì sao có thể nói mạch kể của người kể chuyện xưng “tôi” quan trọng hơn ?

267

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8