Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, bốn câu thơ đầu có hai nghĩa. Hai lớp nghĩa đó là gì? Phân tích giá trị nghệ thuật của những câu thơ đó. Nhận xét về khấu khí của tác giả.

202

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8