Chi tiết câu hỏi

Mệnh đề quan hệ được rút gọn như thế nào?

245

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12