Chi tiết câu hỏi

Tính thể tích của một hình lập phương có tổng diện tích hai mặt bằng $128c{m^2}.$

342

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5