Chi tiết câu hỏi

Tính thể tích của khối hộp chữ nhật được tạo bởi các khối lập phương nhỏ như hình vẽ.

357

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5