Chi tiết câu hỏi

Hình dưới đây được tạo bởi các hình lập phương cạnh 3cm. Tính thể tích của hình đó.

372

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5