Chi tiết câu hỏi

Một vệ tinh bay 5 vòng Trái Đất thì bay hết 10 giờ 35 phút. Hỏi nếu vệ tinh đó bay 7 vòng Trái Đất như thế thì mất bao lâu?

259

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5