Chi tiết câu hỏi

Một ô tô xuất phát từ A để đến B. Biết quãng đường AB dài 130km và vận tốc của ô tô là 40 km/giờ. Tính thời gian ô tô đã đi từ A đến B.

348

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5