Chi tiết câu hỏi

Cùng một lúc, Tòng đi xe đạp với vận tốc 11 km/giờ. Túc đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Tòng. Hỏi sau bao nhiêu lâu Tòng đuổi kịp Túc? biết rằng khi bắt đầu đi Túc cách Tòng một quãng đường 4km.

234

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5