Chi tiết câu hỏi

Một người đi xe máy từ nhà tới thành phố hết 1 giờ 12 phút với vận tốc 45 km/giờ. Khi trở về người đó đi với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi người đó từ thành phố về nhà hết bao nhiêu thời gian?

335

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5