Chi tiết câu hỏi

So sánh $\sqrt{{65}}$ và 4.

168

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9