Chi tiết câu hỏi

So sánh $\sqrt{{ - 26}}$ và -3.

146

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9