Chi tiết câu hỏi

So sánh $3\sqrt{2}$ và $\sqrt{{32}}$.

173

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9