Chi tiết câu hỏi

Một thùng hình lập phương có thể tích là $125d{m^3}$. Độ dài cạnh của thùng là:

193

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9