Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $3 - \sqrt{{2x + 1}} = 0$.

294

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9