Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $\sqrt{{{x^2} - 1}} + 1 = 0$.

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9