Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $\frac{2}{{\sqrt{x} + 1}} = - 2$.

345

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9