Chi tiết câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hệ số góc của đường thẳng y = – 2x là bao nhiêu?

194

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9