Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số: $y = \left( {2 - \sqrt {m - 2} } \right)x\,\,\,\left( {m \ge 2} \right)$. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với chiều dương trục hoành một góc ${45^0}$.

233

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9