Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số: $y = \sqrt {m + 1} .x + 2016\left( {m \ge - 1} \right)$. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với chiều dương trục tung một góc ${30^0}$.

285

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9