Chi tiết câu hỏi

Cho đường thẳng (d): $y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)$ đi qua hai điểm $A\left( {1 + \sqrt 3 ;1} \right),\,\,B\left( {0;3} \right)$. Hệ số góc của đường thẳng (d) bằng bao nhiêu?

236

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9