Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(3; 5) và B(– 1; 3).

123

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9