Chi tiết câu hỏi

An và Nam đi mua hoa quả tại một quầy hoa quả. An mua 5 quả táo và 7 quả lê hết $155\,\,000$ đồng. Nam mua 4 quả táo và 2 quả lê hết $70\,\,000$ đồng. Hỏi nếu mua một quả táo và một quả lê hết bao nhiêu tiền?

184

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9