Chi tiết câu hỏi

Một công ty cây xanh nọ đặt hàng tại một vườn ươm. Lần thứ nhất họ đặt 13 cây điệp và 4 cây bằng lăng có tổng giá tiền là $9\,\,300\,\,000$ đồng. Lần thứ hai, họ đặt 7 cây điệp và 2 cây bằng lăng có tổng giá tiền là $4\,\,900\,\,000$ đồng. Hỏi cây điệp có giá bao nhiêu tiền?

198

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9