Chi tiết câu hỏi

Một canô xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 4 giờ, ngược dòng sông từ bến B về bến A hết 6 giờ. Biết rằng vận tốc canô và vận tốc dòng nước không thay đổi. Hỏi vận tốc của canô khi nước yên lặng gấp mấy lần vận tốc dòng nước chảy?

293

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9