Chi tiết câu hỏi

Một canô chạy trên một khúc sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần khác, canô đó cũng chạy trong 7 giờ, xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Biết rằng vận tốc thực của canô và vận tốc dòng nước không thay đổi. Tính vận tốc canô khi xuôi dòng.

562

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9