Chi tiết câu hỏi

Cho phương trình $m{x^2} - 2{\rm{x}} + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có số nghiệm lẻ.

108

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9