Chi tiết câu hỏi

Trên một cái thang dài 3m người ta ghi: “Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ ${60^0}$ đến ${70^0}$. Độ cao tối đa thang đạt được trong khoảng cách an toàn là bao nhiêu? (làm tròn đến một chữ số thập phân).

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9