Chi tiết câu hỏi

Trên một cái thang dài 3m người ta ghi: “Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ ${60^0}$ đến ${70^0}$. Gọi khoảng cách từ chân thang đến tường là $\ell \left( m \right)$. Đặt thang cách chân tường bao nhiêu mét thì đảm bảo an toàn? (làm tròn đến một chữ số thập phân)

185

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9