Chi tiết câu hỏi

Cho tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết $AC = 4cm,\,B{\rm{D}} = 5cm$, $\widehat {AOB} = {50^0}$. Diện tích tứ giác ABCD xấp xỉ bằng bao nhiêu?

233

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9