Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, bán kính 4cm, độ dài dây cung AB bằng 6cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến AB.

259

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9