Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, bán kính 10cm. Biết khoảng cách từ tâm O đến dây cung MN bằng 8cm. Tính độ dài dây cung MN.

268

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9