Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, bán kính 3cm và độ dài dây cung AB là 4cm. Tính khoảng cách từ O đến dây cung AB.

287

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9