Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, bán kính bằng 5cm. Một dây cung có độ dài bằng 6cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây cung đó.

297

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9