Chi tiết câu hỏi

Một dây cung của đường tròn (O) dài 12cm. Biết khoảng cách từ O đến dây cung đó là 4,5cm. Tính bán kính của đường tròn (O).

255

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9