Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn (O) bán kính R, đường kính AB. Dây cung CD vuông góc với OA tại điểm M là trung điểm của OA. Tam giác BCD là tam giác gì?

295

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9