Chi tiết câu hỏi

Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Ta dựng được bao nhiêu tam giác vuông có AB là cạnh huyền và một cạnh góc vuông có độ dài 4cm?

277

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9