Chi tiết câu hỏi

Dây cung $AB = 12cm$ của đường tròn tâm O bán kính $R = 10cm$ có khoảng cách đến tâm O bằng bao nhiêu?

682

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9