Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O và các giả thiết như hình vẽ. Tính số đo cung AnC.

183

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9