Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn tâm O đường kính AC và các giả thiết như hình vẽ. Biết rằng $\widehat{\text{AD}C}={{70}^{0}}.$ sđ cung AnB $={{80}^{0}}$. Tính số đo góc AID.

177

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9